Participatietraject ‘Verantwoord op weg in het Heuvelland’

En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk. Verschillende groepen gebruikers ergeren zich aan elkaar. Hoe zorgen we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat? Om te komen tot gedragen maatregelen voor de aanpak van de eventueel ervaren verkeersoverlast hebben in februari 569 inwoners, dagrecreanten, ondernemers, en belangenorganisatie een enquête ingevuld. In april en mei zijn werkgroepen en een online panel aan de slag.


Hoe komen we tot gedragen maatregelen?


De werkgroepen en het online panel helpen mee in de te maken keuzes voor een maatregelenpakket. Dit pakket is onderdeel van een advies aan de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. De gemeenteraden besluiten uiteindelijk welke maatregelen nog in 2021 en vervolgens in de komende jaren uitgevoerd worden. Het te nemen besluit staat voor juli op de planning.
De werkgroepen en het online panel blijven ook na juli actief betrokken bij ‘Verantwoord op weg’. Het project wil de deelnemers blijven informeren over de voortgang en de resultaten met elkaar bespreken.


Meer weten? Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/heuvelland


De projectorganisatie van Verantwoord op weg laat zich ondersteunen door het Zuid-Limburg Bereikbaar. Dit programmabureau zet zich in voor bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. U kunt zich ook aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief.

Vragen? Mail naar verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken