Adviesraad Sociaal Domein zoekt versterking!

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen het sociaal domein. Op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en Onderwijs zijn veel taken bij de lokale gemeente terecht gekomen. Om daar goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om inwoners en belangenorganisaties hierbij te betrekken. Het gemeentebestuur van Gulpen-Wittem heeft hiervoor de speciale adviescommissie ‘Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem’ (ASD), ingesteld, net als iedere gemeente in Nederland.

Wat doet de ASD?

De ASD is de onafhankelijke adviescommissie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem. Als lid van de ASD word je actief betrokken bij de vele ontwikkelingen binnen het sociaal domein en kun je  vanuit de praktijk knelpunten signaleren en samen met je collega-ASDers ideeën aandragen ter verbetering daarvan. Als ASD geven we de gemeente gevraagd of ongevraagd advies over hoe wetten het beste uitgevoerd kunnen worden. Je doet dit voor de inwoners van Gulpen-Wittem, waarbij individuele belangenbehartiging uitgesloten is, behalve als het een algemener belang betreft.

Ook werkt de ASD in de regio samen met andere Adviesraden Sociaal Domein, b.v. op dossiers waar sprake is van gemeenschappelijke regelingen b.v. Jeugdwet of Participatiewet.  Als lid van de ASD vervul je een maatschappelijk nuttige en voor de inwoners van onze gemeente een belangrijke functie. Bovendien ontmoet je binnen de ASD mensen die ook maatschappelijk betrokken zijn.

Aanmelden als kandidaat-lid

Denk je graag mee op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en Onderwijs? En wil je een bijdrage leveren aan de inrichting van een samenleving waarin we al het  noodzakelijke doen om de mensen die door persoonlijke omstandigheden voor kortere of langere tijd of - soms zelfs blijvend- (extra) ondersteuning nodig hebben, een menselijk perspectief te bieden?

Meld je dan aan als kandidaat-lid via het contactformulier op website van ASD of rechtstreeks via info@asdgulpenwittem.nl.  

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken