Raadsbijeenkomst Lijn-50 gemeenten op 23 juni 2021: laat uw stem horen!

Op 23 juni 2021 is er een raadsbijeenkomst van de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Onderwerp van bespreking is een maatregelenpakket voor een economisch vitale, duurzame en leefbare omgeving, ook wel bekend als het project ‘Verantwoord op weg’.

De gemeenteraden nemen ieder apart van elkaar een besluit hierover, maar om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, horen de drie gemeenteraden graag de mening van belanghebbenden. U kunt tijdens deze raadsbijeenkomst uw mening geven over het concept-maatregelenpakket. 

Vanwege de corona-maatregelen vergaderen we digitaal. Om te zorgen dat ook in deze tijd de besluitvorming inzichtelijk en transparant tot stand komt, wordt deze raadsbijeenkomst live uitgezonden via het Youtube-kanaal van de griffie Gulpen-Wittem. U vindt de link naar de livestream bij de agenda en de stukken.

Uitgebreide agenda en bijbehorende stukken

Wilt u weten wat er op de agenda staat? Kijk dan op de raadsinformatiesite. U vindt hier de uitgebreide agenda’s en kunt u de bijbehorende stukken bekijken. Ook vindt hier de link naar de livestream.

Deelnemen aan de bijeenkomst

Als u belanghebbende of betrokkene bent, kunt u van het spreekrecht gebruik maken. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni 2021, 12.00 uur. Stuur een mail naar griffie@gulpen-wittem.nl of neem telefonisch contact op met mevrouw Judith Jongen. U krijgt maximaal vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag  van 09.00-15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043-8800769 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken