Beste bewoners, ondernemers en gasten van Gulpen-Wittem

Beste bewoners en ondernemers en natuurlijk beste gasten,

Bijna iedereen is erover uit: dít hebben we nog nooit gezien. Iedereen was gewaarschuwd voor extreme regenval door het KNMI en de Veiligheidsregio. Maar je weet nooit precies waar dat toe leidt. We voelen mee met iedereen die te kampen heeft met wateroverlast in huis, onderneming of op de camping.

Tegelijkertijd zien we dat de situatie qua veiligheid onder controle is. Langzaam zakt het waterpeil. In onze gemeente is een opvanglocatie beschikbaar waar nog ruimte is voor mensen die tijdelijk een onderkomen zoeken. We kunnen gelukkig zelfs ook mensen uit onze buurgemeenten opvangen.

Onze dank aan iedereen die hulp biedt is groot! Dat willen we eerst en vooral zeggen! Van de vrijwilligers die gisteren al gezorgd hebben voor de campingbezoekers in Wijlre, tot de vrijwilligers die nu in de opvanglocatie in Nijswiller helpen. Of de jongen die in een ondergestroomde straat bewoners met een bootje naar hun huis brengt om spullen op te halen. Buurtbewoners die elkaar met van alles helpen. We komen weer zoveel saamhorigheid tegen in onze gemeente. Dat is geweldig om te zien. En natuurlijk gaat onze dank uit naar de hulpdiensten, die zich nog steeds met man en macht inzetten om de overlast te bestrijden.

Burgemeester Ramaekers: “Ik ben vanmiddag samen met een van de BOA’s op pad geweest om poolshoogte te nemen en heb met bewoners en ondernemers kunnen spreken. De impact is enorm. De schade is groot. Maar gelukkig lijkt iedereen de overlast op dit moment aan te kunnen. Wat ik nu gezien heb aan water is nog niet eerder voorgekomen op zoveel plekken in de gemeente. En van het waterschap heb ik begrepen dat ze dit ook nog niet eerder hebben meegemaakt.”

Als de voorspellingen kloppen wordt de regen minder. Vanaf morgen zou het droog worden. En in onze gemeente lijkt het erop dat het water zakt. Dat is een goed teken. Maar de angst en het verdriet zijn groot en de echte schade kunnen we pas zien als het water gezakt is. Daarna begint het voor veel inwoners en ondernemers pas…

Voor nu kunnen we alleen zeggen: Houd moed en blijf elkaar helpen waar mogelijk. En zodra het gevaar voorbij is nemen we de schade op en doen we wat nodig is om Gulpen-Wittem samen weer te laten bloeien.

Het college van B&W gemeente Gulpen-Wittem

wateroverlast gulpen-wittem 2021

Locatie: Partij

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken