Lijn-50 gemeenteraden stemmen in met aanpak Verantwoord op weg

Van participatietraject tot raadsbesluit

Deelnemers van het participatietraject en het projectteam hebben samen geconstateerd dat de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland onder druk staat. Mensen ervaren verkeersdrukte en geluidsoverlast. Ze vragen meer aandacht voor het landschap, natuur, cultuur, rust en stilte. Ook willen ze een halt toe roepen aan ongewenst en onveilig gedrag met meer handhaving en betere infrastructurele voorzieningen.


Maatregelen op korte en lange termijn  

Op basis van onderzoek en een participatietraject hebben de gemeenteraden een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot 2030 vastgesteld. Met een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit én pilots voor de korte termijn. We willen bijvoorbeeld ervaring opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer en bijbehorende handhavingsacties. Deze pilots worden komende weken verder uitgewerkt. Ook starten we de communicatie met direct betrokkenen.


Meer informatie

Meer weten over uitvoeringsprogramma en voorbereidingen pilots voor Verantwoord op weg? Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken