"Laten we eenzaamheid sámen aanpakken. Met en voor elkaar."

Een jaar geleden spraken de gemeente en 23 (lokale) partners de intentie uit om samen iets te doen tegen eenzaamheid. Maar met alleen een convenant kom je er niet. De handen moeten uit de mouwen, vindt Thei van Dijck. Hij maakte samen met de bibliotheek een plan om inwoners digitaal aangesloten te houden bij de samenleving. Zodat ze zelfstandig een sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderhouden.

Thei van Dijck zet zich sinds zijn pensionering in voor sociale cohesie. Hij was mede-oprichter en de eerste voorzitter van stichting Leven naast de Brouwerij. Momenteel is hij voorzitter van de Zonnebloem regio Heuvelland, een van de ondertekenaars van de intentieverklaring, en actief betrokken bij de kerngroep tegen eenzaamheid. Vorig jaar vernam hij dat de Provincie Limburg subsidie bood om ouderen digitaal vaardig te maken. Daarin zag hij, vanuit zijn betrokkenheid bij de Zonnebloem, de nodige kansen. Ook om iets te doen aan eenzaamheid.

Digitale vaardigheden

"De overheid wil dat we zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dan is het belangrijk dat je digitaal vaardig bent. Zeker sinds we te maken hebben met corona", vertelt Thei. "Een fysiek bezoek aan de huisarts bijvoorbeeld is niet altijd meer vanzelfsprekend. Steeds vaker wordt gevraagd om een foto te mailen, vooral bij kleine kwaaltjes. Een advies of recept krijg je vervolgens ook digitaal. Of wat te denken van banken en de overheid: ook daarmee verloopt het contact steeds vaker online. Ben je niet vaardig in het werken met laptops of smartphones, dan wordt het alsmaar lastiger om mee te doen in de maatschappij."

Succesvolle formule

Met de provinciale subsidie schafte de Zonnebloem daarom tablets aan en bij Zuyd Hogeschool vond Thei zeven studenten die ouderen iets wilden leren. "Dankzij de begeleiding van onze vrijwilligers gingen die studenten goed voorbereid bij de mensen op bezoek. Ik heb daarbij benadrukt: maak het gezellig, neem iets lekkers mee en blijf niet langer dan driekwartier. Dan heeft zo'n instructie het meeste effect. En inderdaad, die formule sloeg aan. Alle deelnemers waren enthousiast: de studenten voelden zich nuttig, de ouderen voelden zich minder alleen. Want uiteindelijk draait het niet alleen om die digitale kennis, maar ook om het persoonlijke contact."

Projectplan

Het beeldbelproject is door de Zonnebloem met de provincie geëvalueerd en het is de bedoeling om meer activiteiten aan te bieden op het gebied van digitalisering. Thei zag daarin kansen en meldde zich bij bewonersnetwerk Gulpen-Wittem. "Uit een inventarisatie bleek dat inwoners behoefte hebben aan kennis van tablets en laptops. Tijdens een goed gesprek met de bibliotheek bleek dat er al een basis computercursus bestaat: Klik & Tik. Samen met de bibliotheek en het bewonersnetwerk is gekeken naar méér mogelijkheden. Dat leidde tot een projectplan waarmee we inzetten op die basiscursus en de vervolgtraining Digisterker ‘Werken met de e-overheid’. Daarin leer je werken met de websites van de Belastingdienst, UWV en gemeente Gulpen-Wittem. Ook gaat de training in op een Quick Response module, de QR-code en beeldbellen." Voor Thei is het belangrijk om die cursussen en workshops samen op te pakken. "Met formele en met informele instanties. Met bedrijven, huisartsen, de overheid en banken. Samen bereiken we meer."

Blíjven ontmoeten

Het plan krijgt later dit jaar een vervolg. "Dat is fijn! Nu kunnen we meer mensen digitaal op weg helpen. Ouderen én jongeren, want het zijn heus niet alleen 70+'ers die geen kaas hebben gegeten van computers", benadrukt Thei. "Het bewonersnetwerk heeft inmiddels meer ideeën om het leven van mensen te veraangenamen en vergemakkelijken. De kernoverleggen vormen daarin een belangrijke spil. Zij kennen hun dorp en de inwoners tenslotte het beste. Het is goed het sámen te blijven doen. Alleen zo kunnen we de strijd aan tegen eenzaamheid."

Man in werkkamer achter pc

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Thei van Dijck: 043-4504367.
Voor het cursusaanbod kunt u terecht bij de Bibliotheek Gulpen-Wittem: 043-4506220.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken