In reactie op het artikel in De Limburger ‘Zo raasde het water door Limburg’

In Dagblad De Limburger staat vandaag (4 december 2021) een uitgebreid artikel met de kop ‘Zo raasde het water door Limburg’ over het hoogwater dat ons in juli trof. Aan het artikel is ook een tijdlijn toegevoegd die een indruk moet geven van ‘De watersnood van dag tot dag’. In zowel het artikel als in deze tijdlijn staat echter helemaal niets vermeld over dat de watersnood ook Gulpen-Wittem zwaar getroffen heeft en veel leed en schade heeft aangericht. Het feit dat het water via Gulpen-Wittem als eerste Nederland binnenstroomde (met alle rampzalige gevolgen van dien) is volledig onderbelicht. Het artikel is daarmee incompleet en doet geen recht aan het daadwerkelijke verloop van de watersnoodramp.

Er staat bijvoorbeeld niets in het artikel over de evacuaties van de campings, accommodaties, hotels en de woningen, niets over de noodlocaties die zijn ingericht om inwoners en bezoekers op te vangen en ook niets over het feit dat er nu nog steeds mensen zijn die niet terug kunnen naar hun eigen woning. Het ontbreken van Gulpen-Wittem in dit artikel is ontzettend pijnlijk om te zien, en wij kunnen ons voorstellen dat dat een gevoel van onrechtvaardigheid oproept. Vooral bij getroffen inwoners en/of ondernemers, waarvan velen nog een lange herstelperiode te gaan hebben.

Als college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem betreuren we het artikel ontzettend. Wij willen u daarom laten weten dat wij de ramp en de situatie heel serieus nemen en dat we vierkant achter u blijven staan tot we er samen weer bovenop zijn.

@VeiligheidsregioZuidLimburg @Delimburger @Nicoleramaekers @Gemgulpenwittem

watersnoodramp in mechelen

Foto: Eleven Media

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken