Aanwijzing collectieve dagen voor festiviteiten 2022

Het college mag jaarlijks dagen aanwijzen waarop bedrijven meer geluid mogen maken dan anders. Dat noemen we collectieve festiviteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tijdens deze dagen gelden afwijkende geluidsnormen. Dat betekent niet dat bedrijven onbeperkt geluid mogen maken. Bedrijven moeten zich dan houden aan de geluidsnormen uit artikel 4.4 van de APV.

Regels voor ondernemers tijdens collectieve festiviteiten

Als u tijdens deze dagen een evenement of feest organiseert, heeft u misschien meerdere vergunningen en/of toestemmingen nodig (evenementenvergunning). Neem daarom minimaal 13 weken voorafgaand aan uw evenement contact op met de Gemeente Gulpen-Wittem.

Evenementenvergunning aanvragen

U vraagt een evenementenvergunning aan via de EvenementenAssistent. Heeft u vragen? Neem dan contact op met mevrouw C. Debets (medewerker evenementen) via mail: clasina.debets@gulpen-wittem.nl of telefoon: 043-88 00 773.

Regels voor ondernemers tijdens incidentele festiviteiten

Naast de aangewezen dagen voor ‘collectieve festiviteiten’, kunt u op andere dagen gebruik maken van de regeling ‘incidentele festiviteiten’ (ook bekend als de 12-dagen regeling). Dat mag maximaal 12 keer per kalenderjaar, waarbij afgeweken kan worden van de geluidnormen. U vraagt deze regeling minimaal 10 werkdagen van tevoren schriftelijk aan bij de gemeente.

Corona

Door de coronamaatregelen kunnen festiviteiten komen te vervallen. Om welke festiviteiten het gaat, is nu nog niet bekend. Voor het jaar 2022 zijn onderstaande data als collectieve festiviteit aangewezen:

Locatie Activiteit Datum
Hele gemeente Carnaval 24 februari t/m 1 maart
  Koningsnacht en –dag 26 en 27 april
  Oud en nieuw 31 december
Gulpen Mininacht (7,5 km) 18 juni 
  Nacht van Gulpen 18 en 19 juni
  Neuborg tocht (35 km) 19 juni
  Gulpener Bierfeesten 19, 20 en 21 augustus
  Kermis Gulpen 2 t/m 5 juli en 29 oktober t/m 1 november
  Hubertusmarkt 5 november
Slenaken Kermis Slenaken 23 t/m 25 juli
Epen Kermis Epen 27 t/m 28 augustus
Mechelen Kermis Mechelen 25 t/m 27 juni
Wahlwiller Kermis Wahlwiller 26 juni t/m 28 juni
  Luikse markt 6 en 7 augustus
Nijswiller Kermis Nijswiller 19 t/m 21 juni en 9 t/m 11 oktober
Eys Kermis Eys 7 t/m 10 en 18 t/m 20 september
Reijmerstok Kermis Reijmerstok 9, 10 en 11 juli
Partij  Kermis Partij 10 t/m 12 juni
Wijlre Kermis Wijlre 12 juni

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevr. S. Moling van de afdeling Publieksdiensten via telefoonnummer 14 043 of email: info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken