Stimuleringsregeling voor agrariërs

Waterschap Limburg heeft een stimuleringsregeling voor agrariërs opengesteld om meer water vast te houden op landbouwpercelen. Dit kan bijdragen in de vermindering van waterafstroming. Daarnaast helpt het bij droogte en is het goed voor de biodiversiteit. Met deze regeling kunnen agrariërs een tegemoetkoming krijgen in de kosten om meer water vast te houden en om te experimenteren met maatregelen.

Aanvragen stimuleringsregeling

De regeling heeft betrekking op teeltseizoen 2022. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2022, vóórdat de maatregelen toegepast worden in het veld. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of lukt het niet om u aan te melden? Neem dan contact op via telefoonnummer 088 - 787 78 18 of email: waterinbalans@waterschaplimburg.nl. Meer informatie over de regeling en de aanmeldlink vindt u op de website van Waterschap Limburg. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken