Ontvangst landelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Afgelopen vrijdag 8 juli bracht een groep vertegenwoordigers van de landelijke Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater een bezoek aan Limburg. Eén onderdeel van het programma was een tussenstop in Gulpen-Wittem. Locoburgemeester Piet Franssen heette het gezelschap namens het gemeentebestuur welkom bij de Wingbergermolen in Epen, één van de vele locaties in de gemeente waar het water tot ongekende hoogte steeg tijdens de wateroverlast van juli 2021.

Tijdens het bezoek vertelde de locoburgemeester over de impact van de wateroverlast en het toepassen van hoogwaterbescherming op ons unieke en kleinschalige Heuvellandschap (dat vanuit ruimtelijk oogpunt ook gezien kan worden als een ‘bekenlandschap’). “Watermanagement staat in Gulpen-Wittem hoog op de agenda,” geeft hij aan. “Op verschillende plekken in de gemeente worden al watermaatregelen getroffen. Het gaat daarbij niet alleen om de Geul en het gebied daaromheen. We mogen de impact van de Gulp, Selserbeek, Mechelderbeek en Eyserbeek zeker niet onderschatten. Hoogwaterbescherming en waterveiligheid verdienen structureel onze aandacht.  Maar als kleine gemeente aan de ondergrens van Nederland met veel beschermde natuurgebieden kunnen we deze opgave niet alleen aanpakken. We hebben onze partners hard nodig en moeten investeren in de onderlinge samenwerking als we stappen willen zetten. Ook met België en Duitsland. We zullen al onze kennis en krachten moeten bundelen om in samenspraak met het rijk, waterschap en provincie oplossingen te vinden voor wateroverlast.”

landelijke delegatie komt op bezoek in gulpen-wittem

landelijke delegatie komt op bezoek in gulpen-wittem

foto van wateroverlast bij de wingbergermolen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken