14 jongeren in Gulpen-Wittem ontvangen jongerenlintje

14 jongeren ontvingen op woensdag 23 november om 19.00 uur uit handen van burgemeester Ramaekers hét Jongerenlintje van de gemeente Gulpen-Wittem. Op advies van de Selectiecommissie Jongerenlintje heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een lintje toe te kennen aan alle jonge misdienaars die actief zijn in Gulpen-Wittem.

De volgende misdienaren nemen het lintje in ontvangst: Henrique Schijns, Philippe Schijns, Maxime Schijns, Celine Harmsen, Hugo Harmsen, Fleur Burgers, Rikki Schmeets, Veerle Notermans, Cas Notermans, Dolf Habets, Luca Olischlager, Floor Crutzen, Charlotte Pálosi en Marija Palovkina.

Steeds minder inwoners sluiten zich hedendaags aan bij een kerkgenootschap. Daarom is het tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, niet meer vanzelfsprekend dat elke parochie beschikt over misdienaren. De Rooms Katholieke St. Petruskerk van Gulpen, de Rooms Katholieke St. Paulusbekeringkerk van Epen en de Rooms Katholieke St. Agathakerk van Eys spreken van geluk dat zich 14 misdienaren uit Gulpen-Wittem op vrijwillige basis inzetten voor hun parochiegemeenschap. Tijdens een Heilige Mis zijn deze jongeren erg behulpzaam en verrichten zij ondersteunende taken. Met deze nobele inzet houden de misdienaars een mooie culturele traditie in stand.  Daarvoor wil de gemeente hen heel hartelijk danken én eren door middel van het jongerenlintje.

Het Jongerenlintje wordt toegekend aan jongeren tussen de 6 en 20 jaar die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de lokale samenleving of als zij een bijzondere prestatie hebben verricht. De uitreiking vindt elk jaar plaats rond 20 november omdat op die dag de Internationale dag voor de Rechten van het Kind wordt gevierd.

Foto: Fotografie á la Lique

Kinderen ontvangen jongerenlintje van burgemeester

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken