Gemeente Gulpen-Wittem sluit zich aan bij Gegevenshuis

Een goede basisregistratie van gegevens is niet alleen wettelijk verplicht maar ook van groot belang. Niet alleen de registratie van personen, van adressen en gebouwen. Maar ook de registratie van wegen, waterlopen, bomen, prullenbakken, enzovoorts. Nog belangrijker is dat al die verschillende registraties en gegevens met elkaar te combineren zijn. Daar kunnen we ontzettend veel informatie uithalen en gebruiken. Bijvoorbeeld als er plannen ontwikkeld en uitgevoerd worden of als we gegevens nodig hebben om problemen in de openbare ruimte op te lossen.

Om zaken goed te kunnen registreren, om informatie in te zien en om gegevens (oftewel ‘data’) met elkaar te kunnen combineren heeft de gemeente gekozen voor een aansluiting bij het Gegevenshuis. Op deze manier borgen we onze geo-basisregistratie op een optimale en toekomstbestendige manier. Integraal, kwalitatief en uniform. Zo zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn op het toekomstig beheer van de openbare ruimte en voor belangrijke thema’s zoals de Regionale energietransitie en de Omgevingswet.

Twee burgemeesters ondertekenen samenwerkingsovereenkomst in raadszaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken