Boswerkzaamheden Vijlen, Vaals en De Molt

In het bos bij Vijlen, Vaals en De Molt bij Gulpen-Wittem voert Staatsbosbeheer tot medio februari 2023 verschillende werkzaamheden uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en de veiligheid voor recreanten te waarborgen. In deze gebieden worden onder andere bomen verwijderd die door de letterzetter (een keversoort) zijn aangetast. Het hout wordt duurzaam geoogst. Daarnaast wordt een deel van het bos omgevormd naar een meer klimaatbestendig bos dat de biodiversiteit ten goede komt. Op lege plekken ontstaat op termijn spontaan opnieuw bos of wordt er opnieuw bos aangeplant. Het resultaat is uiteindelijk een mooi gevarieerd en klimaatbestendig bos.

De bomen die worden verwijderd staan in Natura2000-gebied. Dat betekent dat het een kwetsbaar en beschermd natuurgebied is. De werkzaamheden worden met veel zorg uitgevoerd.

Duurzame houtproductie

In Nederland gebruiken wij met elkaar 15 miljoen kubieke meter hout per jaar. Hout voor bouwmateriaal, voor papier en als grondstof voor heel veel andere producten. Dat is bijna één kubieke meter hout per Nederlander. Alle natuurbeheerders in Nederland produceren jaarlijks samen 1 miljoen kubieke meter hout! De rest komt uit het buitenland. Rekening houdend met alle natuurwaarden probeert Staatsbosbeheer een goede kwaliteit hout te produceren en zo bij te dragen aan de houtbehoefte. Al het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer heeft het FSC keurmerk.  

Beperken schade en overlast

De boswerkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige aannemer, die werkt en materialen inzet met zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden. We proberen de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. Toch kunnen wegen en paden na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines. Dit komt ook door de weersomstandigheden. Beschadigingen worden zo snel mogelijk weer hersteld.

Wegen en paden tijdelijk afsluiten

De werkzaamheden duren ongeveer tot half februari 2023, afhankelijk van het weer. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens raden wij voor de eigen veiligheid aan ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken