Uitnodiging webinar 26 januari: onderzoeksbureau Deltares presenteert resultaten van hoogwater-onderzoek

Onderzoeksbureau Deltares presenteert in een online webinar de resultaten van de watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer. U kunt dit webinar live volgen.

In juli 2021 zijn grote delen van Limburg getroffen door hevige wateroverlast. Deze hoogwatercrisis riep veel vragen op. Waterschap Limburg en de Provincie Limburg hebben het onderzoeksbureau Deltares de opdracht gegeven voor een feitelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van het hoogwater. Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd:

  • De eerste fase was gericht op vier gebieden die overstroomd zijn en is al in mei 2022 afgerond. De resultaten vindt u op de website van Waterschap Limburg.
  • De tweede fase van het onderzoek is zojuist (januari 2023) afgerond. Hierin is onderzoek gedaan naar de stroomgebieden van de Geul, Geleenbeek en Roer. Er is ook onderzocht welke mogelijke maatregelen er zijn om wateroverlast te beperken. De resultaten van beide onderzoeken samen vormen de basis voor de aanpak voor de komende periode.

Hoe werk het?

Het webinar is live te volgen via een laptop, pc, smartphone, tablet of iPad. U kunt vragen stellen in de chat. Meld u aan voor de webinar. U ontvangt per e-mail een bevestiging en een link die u later gebruikt om in te loggen als het webinar van start gaat.

Terugkijken

Kunt u er niet bij zijn? Bekijk het webinar dan op een later moment terug via de website van Waterschap Limburg: www.waterschaplimburg.nl en/of de website van Provincie Limburg: www.limburg.nl. Ook vindt u op deze websites een aantal vragen en antwoorden over dit onderzoek, het volledige rapport en alle deelrapporten.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken