Vergaderingen gemeenteraad in mei 2023

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ziet er komende maand als volgt uit:

  • Commissievergadering Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) op woensdag 10 mei 2023 vanaf 19:30 uur.
  • Commissievergadering Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) op donderdag 11 mei 2023 vanaf 19.30 uur.
  • Raadsvergadering op donderdag 25 mei, vanaf 19:30 uur.

Agenda en bijbehorende stukken

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissievergadering RED:

  • Raadsvoorstel afschaffen GKM-module nieuwe solitaire woningbouw.
  • Raadsvoorstel zienswijzen financiële stukken Gemeenschappelijke Regelingen (RUD Zuid Limburg en Rd4).

Commissievergadering BSM:

  • Raadsvoorstel Harmonisatie BsGW.
  • Raadsvoorstel zienswijzen financiële stukken Gemeenschappelijke Regelingen (BsGW, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Het Gegevenshuis, Omnibuzz, en WOZL).

Uiterlijk één week voor de vergadering worden de agenda en de onderliggende stukken gepubliceerd via de raadsinformatiesite: www.gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl. De agenda wordt door de commissie aan het begin van de vergadering definitief vastgesteld. Ook vindt u bij de agenda de live-uitzending. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook bijwonen vanaf de publieke tribune. Maak hiervoor gebruik van de ingang van het gemeentehuis aan de zijde van de Timpaantuin/kerk.

Inspreekrecht commissievergadering

Voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over een bepaald onderwerp, hoort de gemeenteraad graag uw mening. De gemeenteraad heeft daarom commissies ingesteld waarin u als belanghebbende of betrokkene gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk binnen 48 uur voor aanvang van de commissievergadering door een e-mail te sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl. Het inspreekrecht staat alleen open bij geagendeerde raadsvoorstellen en niet bij informerende of sonderende agendapunten. Naast het inspreekrecht kunt u ook op andere manieren auw invloed uitoefenen. Zo kunt u een brief sturen naar info@gulpen-wittem.nl t.a.v. de gemeenteraad of rechtstreeks contact opnemen met de raadsleden. De contact gegevens vindt u onder ‘wie is wie’ op onze raadsinformatiesite.

Spelregels bij het inspreken

U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Indien u vooraf uw inbreng per mail naar de griffie stuurt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan de vergaderstukken zodat de deelnemers uw inbreng nog eens kunnen raadplegen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag  van 09.00-15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043-8800769 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken