Gemeente Gulpen-Wittem gaat saneringskredieten verstrekken

Gemeente Gulpen-Wittem gaat saneringskredieten verstrekken

Voor mensen met problematische schulden zijn er twee manieren om die schulden op te lossen. Bijvoorbeeld via schuldbemiddeling. Maar dat kan vanaf nu ook door middel van een saneringskrediet. De gemeente Gulpen-Wittem gaat in samenwerking met Kredietbank Limburg schulden saneren.

Een inwoner met problematische schulden heeft na verstrekking van dit krediet nog maar 1 lening over, namelijk bij Kredietbank Limburg. Met dit krediet zijn de andere schuldeisers afgekocht.

Wat is een saneringskrediet?

Als u schulden heeft, kan de Kredietbank Limburg je helpen om deze schulden aan te pakken. Ze kijken samen met u naar de totale schuld, bij wie u deze schulden heeft en welk inkomen u heeft. Dan wordt samen met u uitgerekend wat maximaal per maand betaald kan worden om deze schulden af te lossen. De Kredietbank Limburg gaat daarna met de organisaties waar de schulden zijn ontstaan (dat noemen we schuldeisers) onderhandelen over het afkopen van deze schulden. Als zij daarmee akkoord gaan neemt de Kredietbank Limburg het onderhandelde schuldbedrag over van deze organisaties. Dit noemen we het saneringskrediet. Dit is dus de uiteindelijke schuld bij de Kredietbank Limburg en alle andere schulden zijn daarmee betaald. Inwoners van Gulpen-Wittem die hiervan gebruik willen maken, hebben na 18 maanden geen schulden. Het saneringskrediet komt dus niet bovenop andere schulden, maar wordt gebruikt om alle schulden mee af te betalen. Voor inwoners betekent dit dus 18 maanden aflossen met het bedrag dat is berekend. De rente is daarmee ook geregeld en wordt betaald door de schuldeisers.

Het voordeel van saneringskredieten

Het verstrekken van saneringskredieten draagt bij aan het creëren van een duurzame stabiele financiële situatie. “De inwoner met schulden is in één keer van zijn of haar diverse schuldeisers af en houdt maar één schuldeiser over: Kredietbank Limburg”, legt wethouder Derksen (Sociaal Domein) uit. “Dit geeft direct rust en minder stress, waardoor iemand beter in staat is om te werken aan zijn of haar toekomst. Schulden komen zelden alleen. De rust van een snelle oplossing zorgt ervoor dat de inwoner met schulden zich kan richten op het oplossen van knelpunten op andere leefgebieden. Dat kan onder andere motiveren om (meer) te gaan werken. Ook is het met een saneringskrediet weer mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten en zo zorgmijding en/of hoge(re) zorgkosten te voorkomen”.

Hulp voor inwoners, duidelijkheid voor schuldeisers

Een saneringskrediet is een vorm van schuldregeling. Naast inwoners met schulden, zijn ook de schuldeisers geholpen met de saneringskredieten. De schuldeiser heeft duidelijkheid, weet waar hij aan toe is en bespaart op administratieve kosten. De gemeente bespaart het tijd en inzet van haar schuldhulpverleners, omdat die geen nieuwe onderzoeken hoeven uit te voeren en zich kunnen richten op de ondersteuning van andere inwoners.

Aanvragen saneringskrediet

Wilt u gebruikmaken van een saneringskrediet of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met gemeente Gulpen-Wittem (telefoonnummer 14 043) of rechtstreeks met Kredietbank Limburg via het telefoonnummer 088-101 99 99.

‘Kom ik wel in aanmerking?’

Vanwege het groot aantal voordelen en de beperkte risico’s verstrekt Kredietbank Nederland vrijwel altijd een saneringskrediet. Uitgezonderd situaties waarbij het nagenoeg zeker is dat het inkomen van de inwoner wijzigt én dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de aflosmogelijkheden. Of denk bijvoorbeeld aan een situatie van een inwoner die niet stabiel genoeg is en/of de inwoner niet handelingsbekwaam- of bevoegd is en er geen toestemming is van de curator of bewindvoerder.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over deze regeling om schulden af te lossen, dan kunt u, zonder dat u iets moet, terecht bij de Kredietbank Limburg. Zij hebben aangeboden een vragenuurtje te organiseren voor mensen die hier nog meer over willen weten. U kunt ons ook mailen op het volgende emailadres: gripopgeld@gulpen-wittem.nl. We hopen dat hiermee onze bedoeling van deze regeling wat duidelijker is.

Inloopspreekuur Kredietbank Limburg

Elke donderdagochtend is er een gratis inloopspreekuur in het gemeentehuis in Gulpen. Van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u voor vragen of advies omtrent uw geldzaken terecht bij een medewerker van Kredietbank Limburg.
 

saneringskredieten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken