Concept Beleidskader Jeugd 2024-2028 ligt ter inzage

In het concept Beleidskader Jeugd 2024-2028 staat wat we willen bereiken voor de jeugd in de regio Zuid-Limburg. Hierin staan de doelen en belangrijke uitgangspunten die hierbij horen. Het concept beleidskader geeft aan welke acties op regionaal niveau prioriteit hebben.

Mogelijkheid tot inspraak

Het concept Beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2024-2028 is vanaf dit moment beschikbaar. U kunt uw mening geven over dit beleidskader. Het document is van 12 juli tot en met 28 augustus 2023 beschikbaar op www.jeugdhulpzuidlimburg.nl. Als u uw mening wilt geven, kunt u dat per mail doen via wmo-loket@gulpen-wittem.nl. Wij horen graag uiterlijk 28 augustus uw reactie.

Beleidskader Jeugd1

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken