Beleef de Open Monumentendag Gulpen-Wittem

Zondag 3 september wordt er in de gemeente Gulpen-Wittem de Open Monumentendag gehouden. De locatie is de recent fraai gerestaureerde hoeve De Bek in Gulpen, onderaan de Gulperberg aan de Oude Geul-arm. De locatie ligt in de buurt van het recent opgeknapte natuurgebied met waterberging genaamd ‘Geulwei va Partij’. Parkeren kan op de grote parkeerplaats tegenover het klooster Wittem. Van hieruit loopt men in enkelen minuten naar hoeve De Bek.

Programma

Om 10.00 uur vindt de opening plaats door wethouder Piet Franssen op de binnenplaats van hoeve De Bek. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Jachthoornblazers Sint Hubertus uit Nieuwenhagen. De hoeve is op die dag de thuishaven voor een tijdelijke tentoonstelling. Hierin is niet alleen aandacht voor de geschiedenis van de boerderij en de postkoetshalte maar ook voor het omringende natuurschoon in al haar facetten. Van lokale fruit- en diersoorten tot zeldzame vissoorten die in de Geul zwemmen. Aandacht voor het immaterieel erfgoed is er in de vorm van het bakken van brood in de gerestaureerde bakoven van hoeve De Bek. Na een doornroosjesslaap van tientallen jaren, is de oven op deze dag daadwerkelijk weer in bedrijf!

Na de opening vinden er rondleidingen plaats en kunnen bezoekers kiezen uit een tweetal wandelingen. Daarbij kan onder andere een bezoek gebracht worden aan de kloosterkerk van Wittem, de grafkelder, de prachtige grote kloosterbibliotheek en de kloosterboekenwinkel. Ook is de Gerarduszaal geopend met de mogelijkheid om koffie, thee en vlaai te nuttigen. De wandelingen kunnen op elk moment gelopen worden.

Stichting ARK Rewilding Nederland verzorgt twee rondleidingen door de Geulwei va Partij. Tussen de Geul en de Selzerbeek is plek voor een waterberging gemaakt en lopen er enkele Galloway runderen voor de begrazing. Een deskundige ecoloog begeleidt de rondleiding. (De starttijden van deze ARK-rondleidingen staan vast en worden later bekend gemaakt).
U ontvangt bij aanvang (gratis) een leuke gids inclusief unieke ansichtkaarten die speciaal voor deze dag en met veel zorgvuldigheid is samengesteld. Daarin staan de beschrijvingen van onder andere de wandelroutes en unieke afbeeldingen.

Wij hopen u van harte te ontmoeten op zondag 3 september!
De werkgroep Open Monumentendag Gulpen-Wittem.

In het kort: 

  • Open Monumentendag Gulpen-Wittem
  • Datum: zondag 3 september
  • Adres: hoeve de Bek, Oude Akerweg 139, Gulpen.
  • Tijd: de hele dag, start om 10.00 uur

Hoeve De Bek

Voor 1800  werd hoeve De Bek ook wel als Berg en Dal aangeduid. De hoeve ligt aan een heel oude route tussen Maastricht en Aken, heden genaamd Oude Akerweg. Die bestond al in de Middeleeuwen en mogelijk zelfs al in de Romeinse tijd. Hoeve de Bek is een imposante en typische Limburgse vierkanthoeve. De hoeve dateert voor een groot deel uit de 17e en 18e eeuw. Een aantal bouwdelen gaan zelfs iets verder terug: tot in de eerste helft van de 16e eeuw. De hoeve is geruime tijd postkoetshalte geweest met een eigen bierbrouwerij. Na de aanleg van de nieuwe weg tussen Maastricht en Aken rond 1825 verloor de hoeve die functie en bleef het lange tijd uitsluitend een landbouwbedrijf. In 2016 kocht de familie Schuurman de hoeve en een deel van de gronden die ze voorheen pachtten. Sindsdien is de boerenhoeve woonhuis met paardenhouderij en werden de landbouwgronden grotendeels omgevormd tot natuur. De privé bewoonde en normaliter niet te bezichtigen hoeve is op deze Open Monumentendag voor iedereen vrij te bezoeken. Verschillende delen van het gebouwencomplex zijn toegankelijk, zoals de grote volledig omsloten binnenhof en de imposante oude graanschuur. Ook verschillende eeuwenoude paarden- en koeienstallen zijn te bezichtigen en als kers op de taart is ook de indrukwekkende enorme kelder, waar ooit bier gebrouwen werd, te bezoeken.

 Hoeve de bek

Hoeve de bek 2

Hoeve de bek 3

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken