Scholieren planten bomen in ‘Geulwei va Partey’ voor Boomfeestdag 2023

Op woensdagochtend 29 november planten kinderen van groep 8 van basisschool Witheim uit Mechelen 19 nieuwe bomen in het onlangs aangelegde overstromingsgebied in Partij, beter bekend als de ‘Geulwei va Partey’. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Dit evenement maakt deel uit van de Nationale Boomfeestdagviering

Die in het hele land al sinds 1957 wordt gevierd. Tegenwoordig worden elk jaar door ruim 100.000 kinderen meer dan 200.000 bomen en struiken geplant tijdens het Boomfeestdagplantseizoen. Dat loopt van de derde woensdag van november tot en met de derde woensdag van maart. In Gulpen-Wittem steken 23 kinderen uit groep 8 de handen uit de mouwen en gaan op dit terrein tien wilde appels, twee wilde peren, drie mispels, twee winterlindes en twee fladderiepen planten.

Dit gebied - gelegen aan de Selzerbeek (ook wel Sinselbeek genoemd) en de Geul - speelt bovendien een rol bij het tegengaan van wateroverlast in het Geul- en Gulpdal. Het heeft namelijk - door de afgraving van grond langs beide riviertjes - extra ruimte gekregen voor het bergen van water.

De aanplant van deze bomen heeft een positieve invloed op de biodiversiteit van deze plek

Het biedt onder andere voedsel, beschutting en nestgelegenheid voor veel soorten vogels, insecten en zoogdieren. Daarnaast vertragen bomen de afvoer van water en zorgen zij met hun wortels voor een betere sponswerking van de bodem.

Om 10.00 uur wordt er verzameld bij de ingang van de ‘Geulwei va Partey’. Na een korte inleiding worden de bomen geplant. De eerste boom wordt geplant in aanwezigheid én met hulp van wethouder Piet Franssen.

Het programma op woensdag 29 november

10.00u
  • Start manifestatie.
  • Ontvangst kinderen door John.
  • Welkom en korte inleiding.
10.15u
  • Kinderen aan de slag (toekomstwensen ophangen en bomen planten).
  • Woordje door wethouder Piet Franssen.
11.25u

Afronding met versnaperingen, belevingsverhalen en een presentje.

11.30u

Op weg terug naar school.

Voor meer informatie

Kunt u contact opnemen met Koen Beumers, Gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 06 11 03 77 25 of via mail: Koen.Beumers@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken