Bijeenkomsten toegankelijkheid en inclusie in de gemeente Gulpen-Wittem

In augustus 2023 heeft de Gemeente Gulpen-Wittem onderzoek gedaan naar haar toegankelijkheid. De resultaten zijn bekend en teruggekoppeld naar alle deelnemers. Er is een overzichtelijke ‘factsheet’ met de resultaten die u kunt inzien. Ga naar www.gulpen-wittemspreekt.nl. In de factsheet leest u ook wat de gemeente met de resultaten gaat doen.

Vervolgbijeenkomsten

Als vervolg op deze vragenlijst waren op maandag 6 en 27 november bijeenkomsten waarbij de gemeente in gesprek ging met inwoners. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de resultaten van de vragenlijst besproken. Daarnaast is de gemeente in gesprek gegaan over hoe de bewoners de toegankelijkheid en inclusiviteit in de gemeente Gulpen-Wittem ervaren.

Aan deze bijeenkomsten heeft een diverse samenstelling aan inwoners deelgenomen. Zowel mensen met een beperking als mensen zonder beperking. Hierdoor is breed informatie opgehaald over wat verbeterd kan worden. Voorbeelden die genoemd zijn, zijn onder andere de begrijpelijkheid van de gemeentelijke communicatie, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, toegankelijkheid mindervalidentoiletten en de begaanbaarheid van de stoepen.

Daarnaast hebben een aantal deelnemers aangegeven graag in de toekomst verder mee te denken over het verbeteren van de toegankelijkheid en inclusiviteit van de gemeente Gulpen-Wittem. Zij zullen dan ook regelmatig benaderd worden om de voortgang te bespreken.

Vervolg

Alle informatie die onder andere is opgehaald bij burgers, organisaties, intern bij de gemeente en bij andere gemeenten, wordt gebruikt bij het samenstellen van de Lokale Inclusie Agenda. Het plan is dat deze in maart/april 2024 gepresenteerd wordt. Dit zal tegen die tijd via de gemeentelijke kanalen met u worden gedeeld.

Aan de hand van deze Lokale Inclusie Agenda worden dan ook acties ondernomen om de gemeente toegankelijker en inclusiever te maken. Hier houden we u ook weer van op de hoogte via de gemeentelijke kanalen.

Vaker meedenken? Word lid van ons inwonerspanel

Ongeveer drie keer per jaar doet de gemeente via een vragenlijst onderzoek naar verschillende onderwerpen. Dat gebeurt via het onderzoekspanel ‘Gulpen-Wittem Spreekt’. U hoeft geen lid te zijn/worden van het panel als u wilt deelnemen aan onderzoeken. Wilt u wél lid worden? Dan kunt u zich aanmelden en wordt u per e-mail ook uitgenodigd voor volgende onderzoeken in Gulpen-Wittem. Bijna 900 inwoners gingen u voor! U kiest zelf aan welk onderzoek u deelneemt. En afmelden kan op elk gewenst moment. Kijk voor meer informatie en om lid te worden op www.gulpen-wittemspreekt.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken