Inloopbijeenkomst wateroverlast Mechelderbeekdal

Op woensdag 17 januari organiseert Waterschap Limburg opnieuw een inloopbijeenkomst over de wateroverlast in het Mechelderbeekdal. Er zijn ook medewerkers van de Gemeente Gulpen-Wittem aanwezig.

Vanwege een fout in de postbezorging is de uitnodiging voor dezelfde bijeenkomst (29 november 2023) niet door iedereen ontvangen. Daarom deze nieuwe bijeenkomst voor belangstellenden van de aanpak van wateroverlast en het maatregelenpakket.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.waterschaplimburg.nl/mechelderbeekdal.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken