Nieuw ontzorgingsprogramma 'VerduurzaamJeMKB' helpt het Zuid-Limburgse MKB bij energiebesparing en verduurzaming

Stichting Groene Economie Limburg en partners lanceren het programma ‘VerduurzaamJeMKB' ter ondersteuning van MKB-bedrijven in Zuid-Limburg in de energietransitie.

MKB-ondernemers ontbreekt het vaak aan tijd, kennis en financiële middelen om de stap naar een meer duurzame en energiezuinige onderneming te maken. Dat moet veranderen, want een duurzame MKB’er is juist minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en kan daarom zware klappen - zoals de recente energiecrisis in 2022 - veel beter opvangen.

Samen aan de slag met Stichting Groene Economie Limburg

De gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Stein, Beek, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Gulpen-Wittem zijn op zoek gegaan naar een geschikte partner welke hen kan bijstaan in het verduurzamen van de 2.400 MKB-bedrijven binnen hun gemeentegrenzen. De gemeenten hebben beoogd een gedegen partner te vinden waarmee op gezamenlijke wijze een kwalitatief en volledig ontzorgend verduurzamingsprogramma vormgegeven kon worden. Deze partner hebben zij gevonden in Stichting Groene Economie Limburg, welke samen met haar alliantiepartners MKB’ers van a tot z kunnen begeleiden bij de verduurzaming van hun bedrijf. Samen met Stichting Groene Economie Limburg is zo het ontzorgingsprogramma VerduurzaamJeMKB ontwikkeld. Binnen dit programma kunnen MKB’ers via online- en offlinekanalen, lokale informatiebijeenkomsten en persoonlijke adviesgesprekken worden geïnformeerd over de mogelijkheden en voordelen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Denk daarbij aan energiescans, maatwerkadvies, installatie van geadviseerde energiemaatregelen. En nazorg en monitoring van het uiteindelijke energieverbruik.

Wethouder Frans Derksen (Duurzaamheid Gulpen-Wittem): “Onze ondernemers hebben op korte tijd vele tegenslagen moeten doorstaan: de coronaperiode, de wateroverlast en nu ook de gestegen energielasten. Logischerwijs zijn zij op hun bedrijfsvoering gefocust, zodat hun bedrijf kan overleven. Met dit ontzorgingsproject willen wij als gemeente onze MKB’ers bijstaan in de kostenreductie van hun energieverbruik en ervoor zorgen dat zij zich kunnen blijven focussen op de bedrijfsvoering.”

De alliantiepartners van Stichting Groene Economie Limburg - waaronder Volta NXT, Roderland, Kuijpers en een grote groep partnerinstallateurs van WoonWijzerWinkel Limburg - bundelen hun expertise om ondernemers te begeleiden bij de installatie van energiemaatregelen. Stichting Groene Economie Limburg fungeert als penvoerder en algemene coördinator.

Aanmelden voor VerduurzaamJeMKB

MKB-ondernemers uit de acht deelnemende gemeenten kunnen zich aanmelden op groene-economie.com/verduurzaamjemkb. Vrijdag 26 januari is het programma officieel gelanceerd.

Stichting Groene Economie Limburg en partners hopen dat zoveel mogelijk MKB-bedrijven in Zuid-Limburg zich de komende tijd aanmelden voor dit MKB-specifieke programma. Zo werken we samen toe naar een duurzame en energiezuinige toekomst voor het Zuid-Limburgse MKB!

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken