Raadsvergadering op donderdag 22 februari

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem vergadert op donderdag 22 februari vanaf 19.30 uur. Als er onderwerpen worden aangemeld voor het vragenhalfuur, is het vragenhalfuur van 18.45 - 19.15 uur.

Op dit moment staan (onder andere) de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de raadsvergadering:

  • Raadsvoorstel verduurzaming gemeentehuis.
  • Raadsvoorstel aanpak zwerfvuil.
  • Raadsvoorstel vervolg stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2024-2026.
  • Raadsvoorstel 2e wijziging Legesverordening 2024.
  • Raadsvoorstel Archiefverordening 2024.
  • Raadsvoorstel aanbevelingen rekenkameronderzoek RES.
  • Raadsvoorstel actualisatie Rekenkamerverordening.
  • Raadsvoorstel 1e wijziging Reglement van Orde en benoeming commissievoorzitters commissie RED.
  • Raadsvoorstel benoeming H.P.J.M. Waaifoort tot plv. commissielid namens de fractie CDA.

De definitieve agenda wordt aan het begin van de vergadering door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u meer informatie over de onderwerpen die op de (voorlopige) agenda staan?

Op onze raadsinformatiesite gulpenwittem.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u meer informatie en kunt u de bijbehorende stukken bekijken.

U bent bovendien van harte welkom om te komen kijken en luisteren. Maak dan gebruik van de achteringang van het gemeentehuis, aan de zijde van de Timpaantuin/kerk. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via bovenstaande raadsinformatiesite.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 880 07 69 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken