Vergaderingen gemeenteraad in april

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ziet er in april als volgt uit:

 • Commissievergadering Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) op dinsdag 9 april vanaf 19.30 uur.
 • Commissievergadering Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) op woensdag 10 april vanaf 19.30 uur.
 • Commissievergadering Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) op donderdag 11 april vanaf 19.30 uur.
 • Raadsvergadering op donderdag 25 april vanaf 18.30 uur.

Agenda en bijbehorende stukken

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissievergadering RED van dinsdag 9 april:

 • Vaststellen bestemmingsplan Eyserheide 1.
 • Vaststellen bestemmingsplan Terzieterweg 17 Epen.
 • Vaststellen bestemmingsplan Eyserhalte.
 • Vaststellen bestemmingsplan Elzeterweg 2 Mechelen.

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissievergadering RED van woensdag 10 april:

 • Meerjaren onderhoudsplannen accommodaties.
 • Toekomst zwemwater Gulpen-Wittem.

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissievergadering BSM van donderdag 11 april:

 • Kredietbesluit Kindercirkel.
 • Verhogen budgetten verenigingssubsidies.
 • Extra budget Hubertusmarkt.
 • Vaststellen wijzigingen Gemeenschappelijke Regelingen.
 • Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2024.

De agenda en de onderliggende stukken zijn gepubliceerd op de raadsinformatiesite: www.gulpen-wittem.nl/gemeenteraad. Aan het begin van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. Ook vindt u bij de agenda de live-uitzending. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bovendien bijwonen vanaf de publieke tribune. Maak hiervoor gebruik van de ingang van het gemeentehuis aan de zijde van de Timpaantuin/kerk.

Commissievergadering woensdag 10 april: aanmelden voor de publieke tribune is nodig!

Wij verwachten dat de commissievergadering van woensdag 10 april op meer belangstelling kan rekenen dan normaal. Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen op de publieke tribune is vooraf aanmelden daarom nodig. Wenst u de commissievergadering bij te wonen, meld u dan uiterlijk vóór maandag 8 april, 12.00 uur aan via griffie@gulpen-wittem.nl. Als de publieke tribune vol is, is in een naastgelegen ruimte de live-verbinding te volgen. Zodat u de vergadering alsnog live en vanuit het gemeentehuis kunt meekijken.

Inspreekrecht commissievergadering

Voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over een bepaald onderwerp, hoort de gemeenteraad graag uw mening. De gemeenteraad heeft daarom commissies ingesteld waarin u als belanghebbende of betrokkene gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang van de commissievergadering door een e-mail te sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl.

Het inspreekrecht staat alleen open bij geagendeerde raadsvoorstellen en niet bij informerende of sonderende agendapunten. Naast het inspreekrecht kunt u ook op andere manieren uw invloed uitoefenen. Zo kunt u een brief sturen naar info@gulpen-wittem.nl ter attentie van de gemeenteraad of rechtstreeks contact opnemen met de raadsleden. De contactgegevens vindt u onder ‘wie is wie’ op onze raadsinformatiesite.

Spelregels bij het inspreken

U krijgt maximaal 3 minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Indien u vooraf uw inbreng per mail naar de griffie stuurt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan de vergaderstukken. Zodat de deelnemers uw inbreng nog eens kunnen raadplegen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 880 07 69 en via griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken