Vergaderingen gemeenteraad in mei/juni

De agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad ziet er als volgt uit:

 • Commissievergadering Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) op woensdag 22 mei, vanaf 19.30 uur.
 • Commissievergadering Bestuur, Sociaal & Maatschappij (BSM) op donderdag 23 mei, vanaf 19.30 uur.
 • Raadsvergadering op donderdag 6 juni, vanaf 19.30 uur.

Agenda en bijbehorende stukken

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissie RED van woensdag 22 mei:

 • OG/002 - Raadsvoorstel Grondexploitatie CPO Mechelen.
 • OG/057 - Raadsvoorstel Huisvestingsverordening 2024 Gulpen-Wittem.
 • OG/056 - Raadsvoorstel Verordening starterslening Gulpen-Wittem 2024.
 • OG/059 - Raadsvoorstel herbestemmen van de voormalige kelder Brand Brouwerij naar een waterbuffer.
 • OG/061 - Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2025 GR Reinigingsdienst Rd4.
 • OG/060 - Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 RUD Zuid-Limburg.

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de voorlopige agenda van de commissie BSM van donderdag 23 mei:

 • CO/006 - Raadsvoorstel aanvullende toetsingscriteria zendmachtiging.
 • OG/062 - Raadsvoorstel beleidskader Jeugd Zuid-Limburg.
 • OG/063 - Raadsvoorstel regiovisie geweld in afhankelijkheidsrelaties.
 • SL/031 - Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR WOZL.
 • SL/030 - Raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2024, conceptbegroting 2025, meerjarenperspectief 2026-2028 en jaarverslag 2023 GR Omnibuzz.
 • SL/032 - Raadsvoorstel zienswijze begroting 2025 GR GGD Zuid-Limburg.
 • VH/005 - Raadsvoorstel zienswijze voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten en conceptbegroting 2025 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • FIN/043 - Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW.
 • IA/003 - Raadsvoorstel zienswijze conceptbegroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028, bijgestelde begroting 2024 en jaarrekening 2023 GR het Gegevenshuis.

De voorlopige agenda en de onderliggende stukken kunt u vinden via onze raadsinformatiesite: www.gulpen-wittem.nl/gemeenteraad. De agenda wordt aan het begin van de vergadering definitief vastgesteld. Ook vindt u bij de agenda de een link naar de live-uitzending. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad bovendien bijwonen vanaf de publieke tribune. Maak hiervoor gebruik van de ingang van het gemeentehuis aan de zijde van de Timpaantuin/kerk.

Inspreekrecht commissievergadering

Voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over een bepaald onderwerp, hoort de gemeenteraad graag uw mening. De gemeenteraad heeft daarom commissies ingesteld waarin u als belanghebbende of betrokkene gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk binnen 24 uur voor aanvang van de commissievergadering door een e-mail te sturen naar griffie@gulpen-wittem.nl.

Het inspreekrecht staat alleen open bij geagendeerde raadsvoorstellen en niet bij informerende of sonderende agendapunten. Naast het inspreekrecht kunt u ook op andere manieren uw invloed uitoefenen. Zo kunt u een brief sturen naar e-mail info@gulpen-wittem.nl ter attentie van de gemeenteraad of rechtstreeks contact opnemen met de raadsleden. De contactgegevens vindt u onder ‘wie is wie’ op onze raadsinformatiesite.

Spelregels bij het inspreken

U krijgt maximaal drie minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal daarom goed voor. Indien u vooraf uw inbreng per mail naar de griffie stuurt, dan wordt uw bijdrage toegevoegd aan de vergaderstukken zodat de deelnemers uw inbreng nog eens kunnen raadplegen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de griffie. De griffie is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 15.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 043 880 07 69 en via e-mail griffie@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken