Raadgevend referendum op 21 maart

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Gulpen-Wittem.

De Wiv 2017 bepaalt de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden en hoe het toezicht is geregeld.  De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken