Informatiebijeenkomsten over nieuw Subsidiebeleid

Subsidies: voor een groot aantal partijen en Gulpen-Wittem een onderwerp dat hoog op de agenda staat. En terecht, want het ontvangen van een subsidie biedt mogelijkheden! Op 6 februari 2018 heeft de gemeente de nieuwe beleidsregels ten aanzien van subsidieverlening vastgesteld. Om verenigingen over de nieuwe regels én mogelijkheden te informeren organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten.

Informatie

Alle verenigingen die jaarlijks een subsidie krijgen, ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Hieronder vindt u de data van de bijeenkomsten. Locatie: gemeentehuis Gulpen (Willem Vliegenstraat 12). Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen, of wilt u zich ook aansluiten? Meld u dan aan via verenigingsloket@gulpen-wittem.nl.

Woensdag 28 februari
15.30 – 17.00 uur: Ouderenverenigingen, ZijActief, Zonnebloem, Jeugdwerk, Kindervakantiewerk

Maandag 5 maart
19.30 - 21.00 uur: Carnavalsverenigingen, Heemkundeverenigingen, Oranjecomité, Sinterklaascomité, IVN

Donderdag 8 maart
19.30 - 21.00 uur: Sportverenigingen

Maandag 12 maart
19.30 - 21.00 uur: Koren, Schutterijen, Toneel, Harmonieën, Fanfares, Dans en Ballet

Woensdag 14 maart
15.30 - 17.00 uur: Extra bijeenkomst, vrije inloop

Spreekuur

Van januari tot en met maart organiseert de beleidsmedewerker Subsidies tevens iedere laatste maandag van de maand een inloopspreekuur van 15.30 tot 16.30 uur. Tijdens dit inloopuur kunt u vragen stellen over subsidies of bijvoorbeeld over een aanvraag die u wilt gaan indienen. U kunt ook een idee inbrengen dat u wilt toetsen aan de subsidieregeling.

Wat is subsidie?

Subsidie is een middel voor de gemeente om samen met haar inwoners ambities te realiseren. Activiteiten en initiatieven die vanuit de gemeenschap een positieve bijdrage leveren hieraan, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Één van de ambities van de gemeente is om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, zodat iedereen mee kan doen, naar eigen wil en kunnen. Zo zorgen we samen voor een prettige en leefbare omgeving.  Het nieuwe subsidiebeleid is in principe de vertaling van de visie Samen Doen.

Wat is de Algemene Subsidieverordening (ASV)?

De Algemene Subsidieverordening (ASV) biedt een algemeen juridisch kader voor subsidieverstrekking door de gemeente Gulpen-Wittem. Wij hebben de juridische grondslag vormgegeven op basis waarvan wij subsidie kunnen toewijzen of afwijzen aan iedereen die subsidie aanvraagt. Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidie Verordening Gulpen-Wittem 2018 vastgesteld, inclusief de Beleidsregels Subsidie Verordening Gulpen-Wittem 2018.

Wat zijn de Beleidsregels?

De bijbehorende beleidsregels zijn een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening. In deze regels wordt de vertaalslag gemaakt van het gemeentelijk beleid (denk aan  Samen Doen, Jongeren op gezond Gewicht, GGD etc.) naar subsidieregels. Als de gemeente een subsidie geeft, moet de activiteit het gemeentelijk beleid ondersteunen.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn vier hoofdregelingen, namelijk de Basissubsidie (jaarlijkse subsidie voor verenigingen), de Samen Doen Regeling (voor maatschappelijke activiteiten die door verenigingen of burgers worden georganiseerd, inclusief Zelfsturing), de Budgetsubsidie (subsidie aan semiprofessionele organisaties) en de Incidentele subsidie (o.a. Evenementen).

Vragen?

U vindt hier de volledige subsidieverordening, de beleidsregels én een toelichting op de voorgaande twee documenten. Mocht u een specifieke vraag hebben, neem dan gerust contact op met Linda Frints via e-mail: linda.frints@gulpen-Wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken