Wegwerkzaamheden Looierstraat en Gulp

Maandag 19 februari zijn de voorbereidingen voor de reconstructie van de Looierstraat en de Gulp in Gulpen gestart.  De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 8 weken, afhankelijk van de weers- en werkomstandigheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM en Van Geleuken in opdracht van WML, Enexis en deels van Ziggo.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden vinden plaats in de Looierstraat, Markt en Marktstraat. Tijdens deze werkzaamheden worden bestaande, verouderde kabels en leidingen vervangen, hersteld of omgelegd. Daarnaast worden ook nieuwe kabels en leidingen aangelegd. Aansluitend aan deze werkzaamheden, worden ook de kabels en leidingen in de Dorpsstraat aangepakt. Dit met het oog op de reconstructie van de Dorpsstraat die over circa twee jaar gepland staat.

Communicatie

Plaatselijke ondernemers en omwonenden zijn middels een brief geïnformeerd. Tevens hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden om de reconstructie en werkzaamheden toe te lichten.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken