Nieuwe parkeervoorziening tenniscomplex Gulpen

Vorig jaar heeft de gemeente in goede samenwerking met LTC Gulpen twee tennisbanen en de bestaande oefenkooi op het complex gerenoveerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden naar tevredenheid afgerond en worden de banen bij de start van het buitenseizoen per 1 april in gebruik genomen. De renovatie van de banen was voor de gemeente tevens aanleiding om het hele complex onder de loep te nemen. Daarbij bleek dat de parkeervoorziening hard toe was aan een opknapbeurt. De tennisvereniging en de gemeente besloten samen om de nieuwe parkeervoorziening een openbaar karakter te geven. Ze gaan de komende maanden een alternatief voor de bestaande parkeervoorziening verder uitwerken en bespreken.

Parkeren

Bij nader onderzoek van het hele complex viel de slechte staat van de groenafscheiding aan de Ringweg meteen in het oog. Inmiddels is een deel van die afscheiding weggehaald, waarmee de achterliggende parkeerplaats in het zicht kwam. “Toen het groen weg was bleek pas goed dat de parkeervoorziening echt een opknapbeurt nodig had”, aldus de verantwoordelijk wethouder Piet Franssen. Hij vervolgt: “De tennisvereniging was het daar helemaal mee eens, maar wilde eerst intern beraad over het feit of de parkeervoorziening een openbare gelegenheid moest worden, of gereserveerd moest blijven voor de tennisvereniging, zoals dat nu het geval is. In de jaarvergadering van de tennisvereniging is besloten dat ze akkoord gaan met realisatie van een parkeervoorziening met een openbaar karakter”.

Plan

De tennisvereniging en gemeente gaan de komende maanden een alternatief voor de bestaande parkeervoorziening verder uitwerken en bespreken. Gelet op de beschikbare ruimte zal schuin parkeren vanaf de weg het meest voor de hand liggen. Tussen de parkeervoorziening en het tenniscomplex komt dan een nieuwe afscheiding. Deze is zo gesitueerd dat het werkverkeer en de toeleverancier van de kantine het complex goed kunnen bereiken. De tennisvereniging beraadt zich nog over de aanpassing van het naambord (toegang) aan de nieuwe situatie. De nieuwe opzet maakt het voor parkeerders gemakkelijker om hun voertuig weg te zetten waardoor in de toekomst moeilijke verkeerssituaties door uitrijdende voertuigen wordt voorkomen. Deze  gewijzigde opzet komt de verkeersveiligheid ten goede.
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken