Werkzaamheden centrum Gulpen uitgesteld

Er wordt in het centrum van Gulpen flink gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De volgende fase die aanbreekt is de start van de reconstructie van de Looierstraat en Gulp. De noodzakelijke voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. De start van de uitvoering stond oorspronkelijk gepland voor augustus 2018 maar wordt uitgesteld tot eind 2018 / begin 2019.

De reconstructie van de Looierstraat en de bijbehorende Gulp is een omvangrijk project waarbij de gemeente Gulpen-Wittem samen met de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg de handen ineen slaat om de uitvoering mogelijk te maken. De start van de uitvoering is van een aantal factoren afhankelijk. In dit geval heeft het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de toekenning van financiële bijdrage  van externe partijen extra tijd nodig gehad. Daarnaast is het door de gemeenteraad toegewezen budget ook onvoldoende. In afwachting hiervan is de start  van het werk uitgesteld.

Planning

De aanbesteding wordt onder voorwaarden van definitieve vergunningverlening en financiële dekking alvast opgestart. De verwachting is dat eind oktober, nadat de gemeenteraad heeft ingestemd, de definitieve opdracht aan een aannemer verleend kan worden. De reconstructie zal dan eind dit jaar / begin volgend jaar van start gaan.

Informatieavond

Voor de start van de uitvoering zal er een informatieavond worden georganiseerd voor omwonenden, ondernemers en belanghebbenden waarbij de gemeente en aannemer de planning en het plan van aanpak presenteren. De datum en locatie maken we bekend via onze gemeentelijke communicatiekanalen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met de heer P. Moonen via het telefoonnummer 14 043 of per mail: info@Gulpen-Wittem.nl. Kijk op www.gulpen-wittem.nl  voor de meest recente versie van het ontwerp en een sfeerimpressie. Zoek op ‘Looierstraat’.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken