Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 27 november

Op dinsdag 27 november 2018 vindt er een hoorzitting bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis van Margraten plaats.

Agenda:

17:00 – 17:45 uur:
Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 15 augustus 2018, verzonden 20
augustus 2018, waarbij het verzoek om handhaving t.a.v. Paul’s IJsboerderij te Wijlre gedeeltelijk is
afgewezen.

Van dinsdag 20 november tot en met dinsdag 27 november 2018 kunt u de stukken (het bezwaarschrift en alle overige relevante stukken) komen inzien in het gemeentehuis te Gulpen. Voor het komen lezen/inzien van de stukken dient u een afspraak te maken. Ik verzoek u voorafgaand contact op te nemen met het secretariaat van de adviescommissie (via telefoonnummer 043-8800 618 of 043-8800759).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken