Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ramaekers

Allereerst natuurlijk van harte welkom allemaal. Fijn dat u de tijd en moeite heeft genomen om op dit tijdstip hier in deze bijzondere locatie samen het nieuwe jaar te starten. En laat ik dan ook maar meteen een persoonlijke wens uitspreken dat ik hoop dat we nog vaak in deze imposante bibliotheek te gast mogen zijn.

Een nieuwjaarsreceptie is het moment om gezamenlijk terug én vooruit te blikken.

Als ik terugkijk op 2018, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het weer een bewogen jaar is geweest. Er is van alles gebeurd. Op wereldniveau, in Nederland, maar ook hier in ons eigen Gulpen-Wittem en op nog kleiner niveau: ook in mijn eigen leven.

Het nieuws dat Nederland regelmatig beheerste was van heel verschillende niveaus. Leuk, aangrijpend, zorgelijk, verbazingwekkend, klein en groot.

Op 1 januari vorig jaar trad het Grenscorrectieverdrag in werking: Aan de Maas hier in Limburg werd België enkele hectaren kleiner en Nederland enkele hectaren groter.

Gevolgen van de klimaatveranderingen waren goed te merken. Heftige branden Griekenland nabij Athene, maar ook in Amerika in Californië de dodelijkste en meest verwoestende bosbranden uit de geschiedenis. De plaats Paradise (what’s in a name) werd volledig verwoest. Venetië stond een tijd lang onder water..
In mei kregen wij te maken met water en modderstromen en onze zomer was record droog, recordzonnig en bereikte recordtemperaturen.

Nederland wint in 2018 weer het Eurovisiesongfestival niet....

Een stint verongelukt met een trein in Oss.

De DNA-match in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen blijkt n man te zijn die ten tijde van het voorval in Simpelveld woonde. Zo dichtbij.

President George Bush sr. is overleden;

Er is weer een ijsbeertje geboren in Berlijn;

Eerste genetisch gemanipuleerde baby tweeling werd geboren in China

Harry trouwt met Meghan Markle

Weer aanslag op een kerstmarkt nu in de Franse stad Straatsburg er vallen 4 doden te betreuren.

Vlak voor de kerst een vreselijke natuurramp in Indonesië. Een tsunami richt een enorme ravage aan in het kustgebied met honderden doden tot gevolg.

En gele hesjes associeerde ik tot voor kort met zichtbaarheid en veiligheid, nu staan ze voor boze mensen en niet gehoorde mensen.

Zomaar een willekeurige greep uit heel verschillend nieuws uit onze wereld, nieuws dat ons op willekeurige gevoelens en veiligheden raakt.

Een wereld waar wij als Gulpen-Wittem met, een kleine, 14.5 duizend inwoners onderdeel van zijn en waarin wij, op kleine schaal, proberen onze bijdrage te leveren.

Ook voor mij persoonlijk is er ook veel gebeurd in 2018.

Inmiddels wonen mijn man en ik nu een jaar in deze gemeente en genieten we dagelijks met volle teugen van de prachtige, on-Nederlands mooie, omgeving.

Heel trots zijn we op onze dochters die na onze verhuizing in Veldhoven zijn blijven wonen. Dit jaar behaalde de jongste haar HBO diploma verpleegkunde en beide tekende ze hun eerste arbeidscontract.

Daarnaast heb ik definitief afscheid moeten nemen van twee familieleden, een oom en een neef.
Die laatste maakte nog het meeste indruk. Mijn neef had het syndroom van Down, maar was verre weg de meest openhartigste en bewonderenswaardigste neef die ik heb gehad. Ondanks zijn beperking heeft hij heel veel mensen weten te inspireren. Van de nichten en neven was hij de eerste waar we afscheid van moesten nemen...en ineens realiseerde ik me dat er nu mensen uit mijn eigen generatie beginnen af te vallen. Tja... de generaties schuiven door...

Ook in onze omgeving moesten we van diverse mensen afscheid nemen en zijn er mensen ziek. In bijna alle gevallen speelt de ziekte kanker een rol. Ongeveer 1 op de 3 mensen sterft aan deze ziekte.

Waar ik vorig jaar voor de gemeentelijke kerstkaarten koos voor Amnesty International, heb ik nu gekozen voor kaarten waarvan de deel van de opbrengst na het KWF gaat. Zo draagt ook onze gemeente een steentje bij aan de onderzoeken die van belang zijn om de overlevingskans en de kwaliteit van leven na kanker te verbeteren.

Voor Gulpen-Wittem stond een aantal bijzondere gebeurtenissen centraal:
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart staat er een nieuwe raad en een volledig nieuw college aan het roer. Hoewel er in het eerste opzicht niet veel is veranderd aan de plannen en activiteiten, zorgt dit wel voor een frisse wind en een andere dynamiek dan u wellicht gewend bent.

Het contact met onze inwoners en ondernemers, en goed luisteren naar wat er speelt in onze dorpskernen, staat bijvoorbeeld nóg hoger op de agenda. Het nieuwe college wil graag met u in gesprek. Daarom organiseren we de bijeenkomsten ‘Buurten met het college’ waar iedereen welkom is en waar u de collegeleden nog beter kunt leren kennen.

Een hoogtepunt voor Gulpen-Wittem in 2018 was het behalen van het internationale Cittaslow keurmerk. Het is een mooie erkenning voor een verfijnde leefkwaliteit die wij samen mogen ervaren. Erkenning voor onze identiteit, cultuurhistorie en tradities, maar ook voor onze authenticiteit in lokale producten, smaak en gezondheid. Daar ben ik als burgemeester van Gulpen-Wittem natuurlijk ontzettend trots op, maar daar mogen we ook samen trots op zijn. Vorige gemeentebesturen, colleges en raden, u als inwoners, stichtingen en instellingen, en zeker niet in de laatste plaats al onze ondernemers, we hebben samen de gemeente gemaakt tot wat deze nu is. Het feit dat ook onze buren Eijsden-Margraten en Vaals dit keurmerk hebben geeft aan dat we in een heel bijzonder gebied wonen, hier in het hart van Heuvelland, en dat moeten we koesteren en daar moeten we samen zuinig op zijn.

Dames en heren, het feit dat wij hier te samen kunnen komen en dat wij hier met elkaar, in vrijheid, de start van dit nieuwe jaar kunnen vieren is bijzonder en niet vanzelfsprekend. We moeten ons blijven realiseren dat wij in vergelijking met vele andere plekken op deze aarde, leven in zeer prettige en luxe omstandigheden. En in vrijheid dus !

In 2019 start het jaar van 75 jaar bevrijding, waarbij we tot en met landelijk niveau samen stil zullen staan bij onze vrijheid. Het is en blijft ontzettend belangrijk om de bewustwording ten aanzien van onze vrijheid te onderhouden.

Wat gaat 2019 nog meer brengen...

Onze gemeente Gulpen-Wittem viert een kroonjaar want het is precies 20 jaar geleden dat de gemeenten Gulpen en Wittem zijn samengevoegd.

Onze gemeente is jong volwassen en kan de toekomst aan mits we bereid zijn samen te werken in lijn50, Heuvelland-Maastricht verband maar ook daarbuiten nationaal en internationaal.

Ons Zuid-Limburg is een complete regio met een unieke combinatie van kwaliteiten van. Of het nu culturele, commerciële, economische, landschappelijke of stedelijke voorzieningen betreft. Ze zijn er allemaal en allemaal van niveau.

Door in Zuid-Limburg samen te werken en te delen, kunnen we elkaar versterken. Er dienen in die samenwerking keuzes gemaakt te worden die goed zijn voor de afzonderlijke gemeenten maar die ook goed zijn voor het geheel. Niet denkend vanuit bekrompenheid maar vanuit een gezamenlijke kracht.

Als we doorkijken naar de projecten en investeringen die voor onze gemeente op de planning staan, dan geeft de begroting die in november is vastgesteld een mooie inkijk. ‘inzicht leidt tot vooruitzicht’ is de titel. Financieel realisme én het betrekken van u als inwoner en ondernemer is belangrijk bij de besluitvorming over wat er wel en niet wordt aangepakt. Willen wij het vertrouwen van onze belastingbetalers en initiatiefnemers vasthouden dan dienen de door de gemeente gemaakte keuzes voorzien te zijn van een duidelijke, open en transparante onderbouwing. Laten we vooral kritisch richting elkaar zijn en elkaar daar op blijven aanspreken.

Dames en heren, Elzevier Weekblad heeft recent de burgemeester uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. De rol van de burgemeester is de laatste jaren steeds meer uitgebreid en wordt steeds belangrijker in de strijd om behoud van leefbaarheid en veiligheid. Op diverse fronten ook in onze gemeente staan deze omstandigheden onder druk.

Al lijkt het soms de ver van mijn bed show; ons uitgestrekte landelijke gebied, grote leegstaande gebouwen en de grensligging zijn een perfecte voedingsbodem voor criminaliteit. Hard opgetreden tegen bv drugs, hennep en witwaspraktijken van gemeenten om ons heen zou een waterbedeffect kunnen veroorzaken. In mijn strijd om de leefbaarheid en de veiligheid in onze gemeente hoop ik dat ik kan rekenen op uw onvoorwaardelijke steun.


Daarnaast verzoek ik u mij, mede namens politie en justitie, te helpen. U hebt immers allemaal ogen en oren. U komt met z’n allen op plaatsen waar wij niet dagelijks kunnen zijn. Wij vragen u dan ook actief te melden indien u bouw- en sjouwactiviteiten ziet op vreemde plekken of tijdstippen; als u criminele activiteiten in uw buurt vermoed (vaak zegt een onderbuikgevoel genoeg) en meld als het voor u onduidelijk is of een pand bewoond wordt of niet. Alle meldingen zijn stuk voor stuk belangrijke puzzelstukjes in een groter geheel. Door te melden lever je zelf een bijdrage aan de veiligheid in je eigen omgeving. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem!

In het afgelopen jaar heb ik elke maand 1 dagdeel vrijwilligerswerk gedaan. Enerzijds heb ik hiermee een actieve bijdrage geleverd aan onze samenleving, en anderzijds gaf het mij de mogelijkheid om in contact met u en ongedwongen kennis te maken. Het is geweldig om te zien hoe vrijwilligers zich inzetten en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving.
De samenleving, ook hier in Gulpen-Wittem, draait voor een heel groot deel op vrijwilligers. Mensen die zich, zonder eigenbelang, inzetten voor de medemens, als mantelzorger, bij allerlei stichtingen, verenigingen en vrijwilligersgroepen. Denk ook aan onze vrijwilligers bij de brandweer, die dag en nacht voor u klaarstaan als het nodig is. Het is fijn om te zien dat de inwoners van onze gemeente oog hebben voor elkaar. Jong en oud staat voor elkaar klaar, voor elkaars gezondheid, wensen en ontwikkeling.

Dat vrijwilligerswerk is me zo goed bevallen en geeft me zo’n rijke inkijk in al het moois wat onze gemeente gebieden heeft dat ik dit ook het komende jaar ga doorzetten. Dus heeft u nog leuke ideeën voor vrijwilligers werk en wilt u of uw organisatie, mij op sleeptouw nemen in het echte werk, dan hoor ik dat graag en verzoek ik u daarvoor contact op te nemen met het bestuurssecretariaat.

Tot slot,

Ik hoop van harte u in 2019  vaak en veel te zien  en van u te horen, over wat er goed, maar ook over wat er minder goed gaat, of wat verbeterd zou kunnen worden. Ik ontmoet u graag, samen met de wethouders, tijdens het buurten met het college op 20 en 27 januari, maar ook op vele andere momenten.

Laten we samen aan de slag gaan, op kleine en grote schaal, in een wereld die we van óns beschouwen en niet als ‘die van hun’. Want als we onze wereld in beweging willen zetten, zullen we zelf in actie moeten komen.

Ik wens u allen een heel gelukkig, gezellig, gezond en succesvol 2019 toe
Zalig nieuwjaar allemaal!

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken