Bijeenkomst ‘groenloket’ Gulpen-Wittem: 28 mei 2019

De gemeente Gulpen-Wittem heeft het verduurzamen van de samenleving hoog in het vaandel staan. Maar dat kunnen we niet alleen. Wethouder Marion van der Kleij nodigt u uit om samen van gedachten te wisselen over het duurzaam leven in Gulpen Wittem. En op welke wijze realiseren we voor onze inwoners een ‘groenloket’. U bent op dinsdag 28 mei vanaf 19.00 uur van harte welkom in de kloosterbibliotheek van Wittem.

Start realisatie ‘Groenloket’

Het realiseren van een laagdrempelig en informatief ‘groenloket’ is een van de pijlers van het college met als doel ‘Burgers voor te lichten en elkaar op weg te helpen, te inspireren en adviseren in een duurzaam leven in onze mooie gemeente Gulpen-Wittem’.
Door elkaar te inspireren, de lokale krachten bijeen te brengen en aan ‘nabije best practises’ te werken maken we een start met het bij Gulpen-Wittem passende ‘groenloket’.
Van alle informatie die we samen vergaren maken we een samenvatting die we vervolgens  met u delen. Ook de vervolgstappen brengen we samen in beeld. Ons streven is om het ‘groenloket Gulpen-Wittem’ in 2020 te realiseren.

Een schot voor de boeg!

Welke vragen komen er zoal in ons op als we het hebben over een ‘groenloket’:

  • In welke vorm zou een ‘groenloket’ het best kunnen functioneren? Misschien als netwerk, jaarprogramma of als levendig groen café, of ziet u het liefst een digitaal of fysiek loket?
  • Welke thema’s moet het ‘groenloket’ bestrijken? Duurzaamheid op zijn breedst (en misschien bewust minder diepgaand) of juist gericht en concreet toepasbaar, strak ingekaderd?
  • Gaat het loket over duurzaamheid als grote strategie of gemeenschappelijke keuze of is het doel juist ‘iedereen op zijn of haar eigen manier een passend stapje duurzamer?
  • En… wie zijn verbonden aan het groenloket, wie helpt wie op weg? Ziet u een passende rol voor lokale partnerorganisaties, deskundigen, ondernemers kenniswerkers of ambtenaren?
  • Hebben we omdenkers of vertrouwde ambassadeurs uit de gemeenschap nodig?
  • Waar ligt de grootste behoefte op korte termijn en waar op middellange termijn?

Allemaal vragen die nu nog niet beantwoord zijn en waarover wij graag met u van gedachten willen wisselen en om uw expertise vragen.

Als bijlage treft u de 17 Global Sustainable Development Goals van de United Nations aan, 17 doelen die ook de gemeente Gulpen Wittem omarmt. Wij vragen u om alvast na te denken welke 4 van deze doelen u het allerbelangrijkst vindt en deze bij uw aanmelding aan ons door te geven.

Hoe ziet de avond eruit?

• Inloop en ontvangst
• Korte inleiding door wethouder Marion van der Kleij
• Voorstelronde
• Thematafels
• Gezamenlijke terugblik op de avond
• Nazit en borrel

Aanmelden

We hanteren een genodigdenlijst en enkele vrije inschrijvingen. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Wees er dus snel bij en laat u ons vóór vrijdag 24 mei weten of u deelneemt en welke 4 doelen u op dit moment het belangrijkst vindt. Uw keuze bepaalt mede de indeling van thematafels.

Heeft u vragen neem dan contact op met Karin Philippi via telefoonnummer 043-8800790 of mail karin.philippi@gulpen-wittem.nl.

Wij hopen u graag te ontmoeten!

Bijlage 17 Global Sustainable Development Goals van de United Nations (PDF, 175.9 kB)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken