Alzheimertrefpunt

  • uur
  • Gulper Hoes Gulpen

Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met beginnende dementie te maken heeft: partners, familieleden en vrienden, zorgverleners, mantelzorgers en andere betrokkenen. Maar natuurlijk ook voor mensen mèt beginnende dementie. Op 29 juni ontvangt het Alzheimertrefpunt een notaris. Deze zal toelichten waar men mee te maken krijgt tijdens beginnende dementie. Wat moet men regelen nu het nog kan?

Organisatie: Leven naast de brouwerij - Website: https://www.levennaastdebrouwerij.nl/alzheimercafe - Contactpersoon: Sjef Ramakers - Contactpersoon Email: s.ramakers@live.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken