Werk en inkomen

Instellingen:


CWI I Werk en Inkomen

CWI Maastricht:
tel. 043 7506140

UWV I Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UWV WERKbedrijf Gulpen-Wittem  - Werkplein Mergelland
Kiebeukel 41
6271 BH Gulpen
www.uwv.nl


UWV WERKplein Maastricht

Bezoekadres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
 

Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

Pentasz Mergelland is de “Regionale Sociale Dienst” van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals.
De doelstelling van de Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland is: aan de burgers in de Pentasz-gemeenten die niet in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien voldoende middelen te verstrekken om in de kosten van hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Doelgroep: Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die rechtmatig in Nederland verblijft en in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, behoort tot de doelgroep. Procedure: Door middel van reïntegratietrajecten wordt aan WWB-cliënten, niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers hulp geboden bij het verkrijgen van reguliere arbeid, op grond van wet- en regelgeving verstrekken van bijzondere bijstandsuitkeringen op aanvraag gedurende het hele jaar aan minima.

Bezoekadres:

Pentasz Mergelland (Regionale sociale Dienst)
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
6271 BJ Gulpen
www.pentasz.nl

Postadres:

Postbus 7
6270 AA Gulpen

Tel. 043-8507100
Fax. 043- 8507101

Email-adres: infopentasz@pentasz.nl

Openingstijden/ bereikbaarheid

Pentasz Mergelland is iedere werkdag telefonisch bereikbaar
voor klanten: 09:00-10:30 uur
voor overigen: 09.00-12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur (m.u.v. vrijdagmiddag tot 12.30 uur).