Werk en inkomen

Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland

Pentasz Mergelland is de gezamenlijke Regionale Sociale Dienst van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals.
Pentasz Mergelland voert per 1 januari 2015 de Participatiewet (nieuwe bijstandswet) uit. Ook kunt u hier terecht als u op zoek bent naar werk, aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Bezoekadres:
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Correspondentieadres:
Postbus 7
6270 AA Gulpen

Tel. 043-8507100
Fax. 043- 8507101
Email-adres: infopentasz@pentasz.nl
Website: www.pentasz.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland; onder andere de AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw en kinderbijslag.

Bezoekadres:
Laurentiusplein 8
6043 CS Roermond

Tel. 0475 368 000

Website: www.svb.nl

UWV

Werkloos (WW), ziek (Ziektewet, WIA, WAO, WAZ), Wajong (jong en gehandicapt)?
Dan kunt u zich wenden tot UWV. 

Bezoekadres:
Schakelweg 4 en 5
6411 NX Heerlen

Correspondentieadres:
Postbus 101
6400 AC Heerlen

Tel. 0900-9294

Website: www.uwv.nl