Trekker Trek Gulpen

  • uur
  • Berghem, Gulpen

Hoedemakers Tractor Pulling Gulpen staat gerant voor gezelligheid. Er komen talloze tractors langs die voor de sleepwagen komen te staan. De sleepwagen zorgt ervoor dat het gewicht langzaam naar voren komt. Welke tractor rijdt het verste op de 100m? Kom dit bekijken! Daarnaast is er een drank- en eetbuffet, kinderhoek, diverse stands en muziek!

Voor meer informatie kijk opĀ www.trekkertrekgulpen.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken