Werk en inkomen

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

De nieuwe (centrale) sociale dienst voor de Heuvellandgemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals (voorheen samenwerkend in Pentasz Mergelland), Valkenburg aan de Geul en Maastricht is per 1 januari 2016 van start gegaan onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wordt onderdeel van de gemeentelijke organisatie van centrumstad Maastricht. De taak van deze nieuwe organisatie is het uitvoeren van de Participatiewet voor de zes genoemde gemeenten.

Bezoekadres:
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Correspondentieadres:
postbus 4902
6202 TC Maastricht

Tel. 14 043
E-mail: post@maastricht.nl 
Website: www.socialezaken-mh.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland; onder andere de AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw en kinderbijslag.

Bezoekadres:
Laurentiusplein 8
6043 CS Roermond

Tel. 0475 368 000

Website: www.svb.nl

UWV

Werkloos (WW), ziek (Ziektewet, WIA, WAO, WAZ), Wajong (jong en gehandicapt)?
Dan kunt u zich wenden tot UWV.

Bezoekadres:
Schakelweg 4 en 5
6411 NX Heerlen

Correspondentieadres:
Postbus 101
6400 AC Heerlen

Tel. 0900-9294

Website: www.uwv.nl