Symposium 'Is er een toekomst voor de Limburgse Schutterij'

  • uur - uur
  • Bibliotheek Klooster Wittem

Vorig jaar vierde Schutterij Sint Sebastianus te Mechelen haar 360-jarig bestaan. Dat is in 2017 gevierd met de organisatie van het 50ste Drieländerecktreffen. In het kader van dit jubileum organiseert de Schutterij een symposium waar tot nu toe 36 schutterijen en meer dan 100 schutters aan zullen deelnemen. Dankzij financiële bijdragen van Provincie, de gemeente Gulpen-Wittem, Stichting FSI, Rabobank Centraal Heuvelland, Kanunnik Saldenfonds en Elisabeth Strouvenfonds is het mogelijk om dit symposium en het daaropvolgend traject te organiseren.

Waarom een symposium?
Rembrandt legde in 1642 “De Compagnie” van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh vast op zijn schilderij “De Nachtwacht”. De Nachtwacht, de toenmalige schutterij van Amsterdam, hangt nu op een prominente plek in de erezaal van het Rijksmuseum. Wat we niet willen is dat in de toekomst het Limburgse schutterswezen ook alleen nog maar te bezichtigen is in een museum.

De 24 uurs-economie die de twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers in haar greep houdt en de verleidingen waaraan de jeugd via de sociale media etc. bloot gesteld wordt, maken het voor deze groepen moeilijker om lid te worden van een schutterij. Immers de verplichtingen die het lidmaatschap van een vereniging met zich mee brengt, sluiten niet aan bij het tijdsbeeld van flexibiliteit en snelle vrije tijdsbesteding.

Wat wij graag nastreven is dan ook, dat de schutterijen in de toekomst hun roemrijke traditie kunnen voortzetten en levendig houden. Het is een prachtig feit, als je als schutterij terug kunt kijken op 360 jaar historie, maar we hebben daarnaast ook de plicht om vooruit te kijken. Zeker nu het  in stand houden van de eeuwenoude cultuurdrager, dat het schutterswezen is, nu en in de toekomst onder druk staat.

Het doel van het Symposium
Het doel van het symposium en het daarop volgend traject, is te komen tot de ontwikkeling van een bottum up plan voor innovatie binnen het Limburgse schutterswezen. Onze insteek is om vooral de schutters mee te laten denken over de invulling van hun toekomst, vandaar het ‘plan van onderop’. Met de uitkomsten van  het symposium zullen 4 werkgroepen de komende 1,5 jaar aan de slag gaan om te komen tot een  concreet en haalbaar adviesplan voor het schutterswezen en Provincie.

Het symposium is alleen toegankelijk voor Leden van Schutterijen en genodigden.

 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken