Nieuwjaarsbijeenkomst

  • uur - uur
  • Kloosterbibliotheek Wittem

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Een mooie gelegenheid voor inwoners, ondernemers en verenigingen om elkaar te ontmoeten en om nieuwjaarswensen uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op;

dinsdag 1 janurai 2019 van 12.30 tot 14.30 uur in de kloosterbibliotheek in Wittem.

Omstreeks 13.30 uur is er een verrassende muzikale onderbreking. Aansluitend houdt burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens haar nieuwjaarstoespraak. Voervolgens reikt zij de Uitstralingsprijs 2018 uit. Wij hopen u op nieuwjaarsdag te mogen begroeten.

Voor de komende feestdagen wensen wij u veel mooie momenten en gezeligheid toe. Samen met u hopen wij in 2019 verder te werken aan de toekomst van Gulpen-Wittem, 

het mooiste stukje Nederland!

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken