Bijeenkomst over Aquariumverlichting

  • uur
  • Verenigingslokaal Kapl. Pendersplein 10 Gulpen

Op vrijdag 30 augustus a.s. organiseert Aquariumvereniging Terra Collinaria haar maandelijkse verenigingsavond. Op deze avond zal een uiteenzetting worden gegeven over het lichtspectrum, de samenstelling ervan en de bijbehorende lichtmeting.

Planten “zien” licht anders dan het menselijk oog. De mens heeft licht nodig om te zien terwijl aquariumplanten licht nodig hebben om te groeien (fotosynthese).
Zoals we wellicht weten verandert het lichtspectrum onder het water. Hoe dieper we zakken hoe meer de kleur blauw gaat overheersen en de kleur rood langzaam verdwijnt.
Om te weten welk soort verlichting je boven je aquarium nodig hebt moet je weten welk spectrum je verlichting heeft. Vervolgens kun je met een speciale meter meten of het licht dat je toedient voldoende is, van de juiste samenstelling zowel boven in het aquarium als op elke andere plaats onder water. Aquariumvereniging Terra Collinaria heeft een meter waarmee je op elke willekeurige plek boven en onder water het kleurenspectrum van het toegediende licht kunt meten, evenals het deel hiervan dat gebruikt wordt voor de fotosynthese (plantengroei). Daarnaast geeft de meter de PUR, PAR, Kelvin (kleurtemperatuur) en de Lux-waarde weer.
De begrippen die nodig zijn als spectrum, PAR, PUR, Kelvin, Chromaticiteitsdiagram met de Planckian-locus lijn e.d. worden tijdens de bijeenkomst allemaal uitgelegd.
Als je je aquarium en vooral de planten een goede verzorging wilt geven is de informatie hierover in feite onmisbaar. Zeker ook niet leden die hierin geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Aanvang bijeenkomst 19:30uur in het Verenigingslokaal Kapl. Pendersplein 10 in Gulpen.

Voor nadere verenigingsinformatie: 
Mail: info.terracollinaria@gmail.com, tel. 06 28103040 of ga naar www.terracollinaria.nl


 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken